10224 onderwaterorientatie incl brevetregistratiekaart 1Hoe ziet de onderwaterwereld er precies uit? Welke planten en dieren komen op welke dieptes voor? En op welke manieren kunnen duikers zich onder water oriënteren? Deze vragen staan tijdens de specialisatie onderwateroriëntatie centraal.

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om
- zich op een aantal manieren onder water te oriënteren;
- vastgestelde afstanden te zwemmen m.b.v. het aantal vinslagen of de benodigde tijd;
- parkoersen in diverse moeilijkheidsgraden te zwemmen.

Ingangsniveau

1*-duikbrevet
Globaal cursusprogramma
Theoretische instructie
1 uur

Praktische instructie
4 uur (incl. toetsing). Duiken in niet-stromend water, diepte tussen 3 en 10 meter, met een goede toegankelijkheid vanaf de kant.

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2*-Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.