Een volgelaatsmasker, dat is toch iets voor een beroepsduiker? Waarom zou je daar als sportduiker mee te water willen gaan? Ondanks dat deze vragen vaak gesteld worden, zijn er veel duikers die af en toe met een volgelaatsmasker (VGM) duiken. De afweging om een VGM aan te schaffen is echter een zeer persoonlijke, die je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is niet moeilijk! Het vraagt alleen specifieke kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien.

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat hij daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken.

Tevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare volgelaatsmaskers (VGM’s), hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden.

Ingangsniveau introductie
Om deel te kunnen nemen aan de introductie moet de cursist:
- minimaal 15 jaar zijn;
- beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Ingangsniveau specialisatie
Om deel te kunnen nemen aan de specialisatie moet de cursist:
- minimaal 15 jaar zijn;
- beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Oude opleiding
Voor deelname aan deze cursus zijn het 2*-duikbrevet en de specialisaties Getijdewater en Nachtduiken vereist.

Cursusprogramma introductie
- theoretische instructie  (1 uur)
- praktische instructie:
- zwembad instructie  (min. ½ uur)

Cursusprogramma specialisatie
- theoretische instructie  (1½ uur)
- praktische instructie:
- zwembad instructie  (1 uur)
- buitenwater instructie (5 duiken)

Bevoegd instructeur
Deze introductie c.q. specialisatie mag gegeven worden door een 2*-instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft en in het bezit is van een eigen volgelaatsmasker.

Verwijzingen m.b.t. Richtlijnen voor Veilig Duiken
Als een duiker met een volgelaatsmasker duikt, verdient het aanbeveling dat hij - naast de alternatieve luchtvoorziening - een normale duikbril bij zich te heeft voor noodsituaties.